Цени

ПЕРИОД ЦЕНА ЗА
една нощувка две нощувки
Април - Септември 300 лв. 400 лв.
Октомври - Март 350 лв. 450 лв.
Нова година 1000 лв. за 4 нощувки
За други празници минимум две нощувки!

* При една нощувка не е възможна отстъпка в цената!
* Над две нощувки по договаряне!

За плащане по банков път:

Име на банка: Юробанк България АД
Име на фирма: Арачиеви 2012 ЕООД
IBAN: BG 47 BPBI 7934 10 37367102