Цени

ПЕРИОД ЦЕНА ЗА
една нощувка две нощувки три нощувки
Април - Септември 350 лв. 450 лв. 550 лв.
Октомври - Март 400 лв. 500 лв. 600 лв.
Нова година 1200 лв. за 4 нощувки
За други празници минимум две нощувки!

* При една нощувка не е възможна отстъпка в цената!
* Над две нощувки по договаряне!

За плащане по банков път:

Име на банка: Юробанк България АД
Име на фирма: Арачиеви 2012 ЕООД
IBAN: BG 47 BPBI 7934 10 37367102